WOOD Real Estate | Home office sa mení na hybrid. Vieme, čo motivuje zamestnancov pracovať viac v kancelárii ako z domu

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Home office sa mení na hybrid. Vieme, čo motivuje zamestnancov pracovať viac v kancelárii ako z domu

Home office sa mení na hybrid. Vieme, čo motivuje zamestnancov pracovať viac v kancelárii ako z domu

Pandémia priniesla nové trendy na trhu práce. Jedným je hybridný model, ktorý kombinuje prácu v kancelárii s režimom home office. Niektorí zamestnanci návrat na pracovisko vítajú. Iným sa, aj keď len na niekoľko dní v týždni, vracia ťažšie. V aktuálnej analýze sa preto Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, pozrela na to, koľko pracovných dní trávia zamestnanci v kancelárii a koľko doma, aké faktory ich motivujú chodiť do officu častejšie, ale i na to, koľko času sú ochotní denne precestovať za prácou. Analýza vychádza z Globálneho prieskumu
Zdroj: WOOD & Company

V analýze se dozvíte: 
· Koľko Slovákov pracuje z domu pravidelne alebo občas?
· Aký pomer práce v kancelárii a z domu sa najčastejšie zamestnancov týka?
· Koľko času sú zamestnanci ochotní precestovať kvôli práci?
· A čo vplýva na chuť zamestnancov pracovať v kancelárii?

Vlani pracovalo z domu pravidelne alebo občas 13,1 % zamestnaných Slovákov a 22,4 % Európanov. Oproti roku 2021 ide o pokles. 

Počas roka 2021, najviac zasiahnutého pandémiou a lockdownami, podiel pracujúcich z domu (občas alebo pravidelne) dosiahol na Slovensku úroveň 15,0 %. V prípade celej  išlo o podiel na úrovni 24,0 %. Podľa najnovších údajov Eurostatu išlo o strop a podiel pracujúcich v režime home office v roku 2022 klesol naprieč celou EÚ. Na Slovensku sa počet pracujúcich z domu znížil na 13,1 %, v EÚ na 22,4 %. 

Režim home officu nie je vhodný pre všetky typy zamestnaní

Najväčší potenciál pre prácu na diaľku majú odvetvia ako informácie a komunikácia (IKT), administratívne služby alebo finančné a poisťovacie činnosti. Tieto oblasti však napríklad na Slovensku dovedna zamestnávajú iba niečo cez desatinu zo všetkých pracujúcich. Pre väčšinu odvetví je tak režim home office buď nepraktický alebo rovno nepoužiteľný.

Novým normálom je hybridný model práce. Takmer 80 % Európanov pracuje viac z kancelárie ako z domu  

Výlučne práca z domu prináša z dlhodobého hľadiska podľa odborníkov viac problémov ako benefitov. Aj preto sa novým „normálom“ stal mix práce z domu a v kancelárii. Hybridný model spočíva v tom, že niekoľko dní v týždni vykonáva zamestnanec svoju prácu na pracovisku a zvyšné dni pracuje z domu, napríklad v pomere 3:2. „Z kontaktu s nájomcami vieme, že väčšina firiem v súčasnosti preferuje hybridný model práce. Výlučne home officu sa už „presýtili“ a svojich zamestnancov chcú a potrebujú mať na pracovisku. Vo väčšine prípadov im však umožňujú aj niekoľko dní práce z domu“, povedal Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company, ktorá v Bratislave spravuje administratívne budovy s výmerou vyššou ako 140 tisíc štvorcových metrov.  

Rozdelením práce v kancelárii a z domu sa zaoberal Globálny prieskum CBRE uskutočnený v roku 2022. Podľa jeho výsledkov 79 % Európanov pracuje viac z kancelárie ako z domu. Z toho výlučne práca v kancelárii satýka 38,0 % Európanov. Hybridný model práce, kedy zamestnanec na pracovisku trávi minimálne 3 dni do tyždňa,bol realitou u 41,0 % opýtaných. Naopak, 17,2 % respondentov trávi väčšiu časť týždňa formou home office, nakoľko kanceláriu navštevuje maximálne dva dni v týždni. Výlučne prácu z domu uviedlo v prieskume iba 3,8 % opýtaných Európanov. 

Čo motivuje zamestnancov chodiť častejšie do kancelárie? 

Prieskum CBRE sa zameral nielen na aktuálny stav, ale aj na očakávania zamestnancov. Takmer 38 % opýtaných Európanov by preferovalo vyšší počet dní v týždni strávených doma ako v kancelárii, čo je viac oproti aktuálnemu stavu na úrovni 21 %. Aj preto je výhodou, ak sa  zamestnávatelia či správcovia administratívnych budov zaujímajú o to, čo motivuje zamestnancov k návratu do kancelárií. 

Prieskum CBRE sa zameral na 5 oblastí, prostredníctvom ktorých skúmal, čo je pre zamestnancov rozhodujúce a motivujúce pre častejšie návštevy kancelárie. Išlo o 
· polohu
· dizajn priestorov,
· technológie pre prácu,
· servis a vybavenie,
· wellness a zdravie. 

 

A hoci ide o európsky prieskum, jeho výsledky by mohli byť užitočné alebo inšpiratívne aj pre zamestnávateľov a správcov administratívnych budov na Slovensku – vrátane Bratislavy, ktorá dlhodobo disponuje najväčšou výmerou kancelárskych priestorov.

Zdroj: WOOD & Company

Na návrat zamestnancov do kancelárií vplýva najmä krátky čas dochádzania za prácou, nakoľko tento faktor označilo až 67,5 % opýtaných Európanov. Nasledujú dostupnosť parkovania a prístup k verejnej doprave s podielmi 66,8 % a 62,9 %. Medzi hlavnými dôvodmi, ktoré motivujú zamestnancov k častejšiemu chodeniu na pracovisko, sú taktiež dostupnosť priestoru pre špecifickú prácu, bezplatné možnosti stravovania a nápojov či lepšia technológia v kancelárii s podielmi 60 až 62 %. Európski zamestnanci sa ale domáhajú vo väčšej miere aj sociálneho a spoločenského priestoru, kvalitnejšieho pracoviska z hľadiska dizajnu a estetiky, chcú mať ale napríklad aj samostatnú kanceláriu či viac wellness a relaxačných možností. Tieto možnosti v prieskume uviedlo 56 až 58 % opýtaných. 

Takmer dvom tretinám Európanov trvá cesta do kancelárie menej ako 30 minút

Podľa prieskumu CBRE je rozhodujúcim pre zamestnancov práve čo najkratší čas strávený cestovaním na pracovisko. Menej ako 15 minút trvá cesta do práce 24,3 % – ám opýtaných. Ďalších 41,2 % respondentov trávi cestovaním do kancelárie 15 až 30 minút. V prípade 21,3 % opýtaných Európanov trvá presun do officu 30 až 45 minút. Dĺžka 45 – 60 minút sa týka 8,6 % respondentov. Viac ako hodinu cestuje za prácou 4,6 % Európanov.

Kontakt s nájomcami a záujem o ich potreby je pre správcov administratívnych budov kľúčový

Jedným z lídrov na lokálnom realitnom trhu je spoločnosť WOOD Real Estate, ktorá v Bratislave spravuje administratívne budovy s výmerou väčšou ako 140 tisíc štvorcových metrov.  „Pre kvalitnú správu office budov je nevyhnutné byť v kontakte s nájomcami a aktívne sa zaujímať o požiadavky firiem a ich zamestnancov. Osobne alebo formou dotazníkov pravidelne monitorujeme ich potreby, následne ich vyhodnocujeme a postupne realizujeme,“povedal Martin Šmigura, investičný riaditeľ WOOD & Company.

Prehľad niektorých opatrení a aktivít v administratívnych budovách spravovaných spoločnosťou WOOD Real Estate:

• Redizajn alebo rekonštrukcia spoločných priestorov – lobby a výťahov.

• Spoločnosť dbá o to, aby spoločné priestory v budovách poskytovali vytvorenie miesta pre
neformálne alebo poloformálne stretnutia.

• Zvýšenie počtu parkovacích miest v reakcii na trend zdieľania parkovacích miest –
prostredníctvom aplikácií.

• Nové zelené riešenia. Vytvorenie podmienok pre pohodlné využívanie riešení zdieľanej mobility, t.j. vyhradené miesta pre parkovanie zdieľaných bicyklov či kolobežiek, nabíjanie e-bikov a kolobežiek podľa požiadaviek nájomcov. V prípade odpadu rozšírenie možnosti triedenia papiera, plastov či kuchynského (potravinového) odpadu.

• Skvalitnenie gastro služieb. Organizovanie gastro zážitkov vo forme street-food pred budovami.

• Organizovanie športových aktivít a podujatí, napr. dni zdravia, cvičenia jógy

• Spoločenský život v budovách. Medzi úspešné projekty patria koncerty pred budovamicestovateľské kino (prednáška s cestovateľom), výstava umenia (fotogragie, obrazy), ale i každoročné vianočné punče.

• Spolupráca na charitatívnych projektoch ako sú napr. zbierky školských potrieb, športových potrieb či vianočná zbierka pre deti zo sociálne slabších rodín alebo darovanie krvi.

Eva Sadovská,
analytička WOOD & Company

V prípade akýchkoľvek otázok
ma neváhajte kontaktovať:

M: + 421 918 761 615
E: eva.sadovska@wood.com

WOOD & Company
Gorkého 4 | 811 01 Bratislava, Slovakia | wood.com

 


 

O spoločnosti WOOD & Company

WOOD & Company je významná finančná a investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Jej portfólio zahŕňa správu investičných aktív a obchodovanie na burzách s ročným obratom 30 miliárd eur, čo potvrdzuje silnú pozíciu na miestnych kapitálových trhoch. Zaoberá sa tiež poradenstvom v oblasti korporátnych financií, emisií dlhopisov či poskytovaním konzultačných služieb pri najvýznamnejších M&A transakciách v regióne. 

Skupina aktívne pôsobí na významných svetových burzách a je najväčším obchodníkom na pražskej burze cenných papierov. Okrem starostlivosti o financie privátnych klientov a medzinárodných inštitúcií spravuje prostredníctvom automatizovanej investičnej platformy Portu investičné vklady tisícok jednotlivcov v Českej a Slovenskej republike. V oblasti nehnuteľností, informačných technológií, zdravotníckeho materiálu, farmaceutického priemyslu a odpadového hospodárstva presahujú aktíva skupiny hodnotu 4,5 miliardy eur. WOOD & Company pôsobí v siedmich európskych mestách s centrálou v Prahe, odborníkmi na investičné bankovníctvo v Bratislave a Bukurešti, ako aj špecialistami na kapitálové trhy v Londýne, Miláne, Dubline a vo Varšave.

O spoločnosti WOOD Real Estate

WOOD Real Estate zastrešuje realitné aktivity významnej stredoeurópskej investičnej skupiny WOOD & Company založenej v roku 1991. WOOD Real Estate sa zameriava na budovanie portfólia a aktívny manažment kvalitných komerčných nehnuteľností.

Späť na prehľad článkov

Ďalšie články