WOOD Real Estate | Novou dominantou Aupark Tower je umelecké dielo inšpirované baladou Janka Kráľa. Oceľové súsošie siaha do výšky 7,5 metra

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Novou dominantou Aupark Tower je umelecké dielo inšpirované baladou Janka Kráľa. Oceľové súsošie siaha do výšky 7,5 metra

Novou dominantou Aupark Tower je umelecké dielo inšpirované baladou Janka Kráľa. Oceľové súsošie siaha do výšky 7,5 metra

Bratislava, 19. septembra 2023 – Bratislavskému biznis centru Aupark Tower dominuje nové umelecké dielo autora Petra Vaceka „Divnô“. Impozantná inštalácia umocňuje vynovený dizajn vstupných priestorov budovy a zároveň nadväzuje na genius loci blízkeho Sadu Janka Kráľa. Aupark Tower je od roku 2018 súčasťou realitného portfólia WOOD & Company, ktoré spravuje WOOD Real Estate.
Zdroj: WOOD Real Estate

Dielo „Divnô“ je voľne inšpirované baladou slovenského básnika Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“. Do budovy Aupark Tower bolo nainštalované v marci 2023. Pozostáva z dominantnej oceľovej inštalácie, do ktorej sú vsadené verše balady a zo 4 doplňujúcich inštalácií. Vynovený priestor v minimalistickom dizajne s dominujúcim dielom predstavil investor verejnosti v prvej polovici tohto roka. 

Nová energia do exkluzívnych priestorov

Aupark Tower patrí spolu s ďalšími 10 administratívnymi budovami v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku do portfólia WOOD & Company Office Podfondu. Aktívny manažment týchto komerčných nehnuteľností zastrešuje WOOD Real Estate. Najvýznamnejšou budovou v portfóliu je práve Aupark Tower, čo dokazuje aj fakt, že je plne obsadená. 

Príprava redizajnu vstupných priestorov sa začala na jar roku 2020. „Do rekonštrukcie a redizajnu budovy sme plánovali investovať už pri akvizícii v roku 2018, pričom sme vnímali potrebu jej dodať novú energiu a zvýrazniť jej exkluzívny charakter. Verili sme veľkému potenciálu tohto projektu sa dlhodobo udržiavať medzi najatraktívnejšími administratívnymi budovami v Bratislave. Potvrdzuje sa nám to aj prostredníctvom vysokého záujmu klientov,“ hovorí Miroslav Hilčík, investičný manažér WOOD & Company.

V priebehu projektu vedenie skupiny rozhodlo, že dôležitou súčasťou bude inštalácia umeleckého diela v rozmeroch 3 x 3 x 7,5 metra. „Autori architektonického návrhu prišli s myšlienkou, aby sme prostredníctvom minimalistického dizajnu vytvorili vo vstupe galériu pre impozantné umelecké dielo,“ vysvetľuje M. Hilčík.

V apríli 2022 preto WOOD Real Estate vyhlásil vyzvanú výtvarnú súťaž na umelecké dielo pre priestory Aupark Tower. Za účelom hodnotenia návrhov zostavila odbornú porotu, ktorej súčasťou bolo aj Slovenské centrum dizajnu. Porota vybrala víťaza súťaže v júli 2022.

Zdroj: WOOD Real Estate

Geometria, kontext a udržateľnosť

Umelecké dielo „Divnô“ je impozantným súsoším, ktoré tvorí rafinovaná oceľová slučka pripomínajúca portál alebo mohutnú bránu. Z diaľky pôsobí masívnym dojmom a divák vníma predovšetkým jeho elegantnú geometriu. Až pri bližšom pohľade sú viditeľné do kovu vyrezané verše balady. 

Autorom diela je český architekt, dizajnér a umelec Petr Vacek, ktorý hovorí: „Pre mňa ako architekta je prirodzené zamýšľať sa pri tvorbe diela nad kontextom, do ktorého bude zasadené. V tomto prípade je týmto kontextom blízky Sad Janka Kráľa. Väčšinu mojich diel zároveň spája vášeň k zložitej geometrii, v ktorej sa snažím hľadať čitateľný vzorec.“

Okolo hlavnej časti diela sú umiestnené 4 menšie inštalácie, ktoré ďalej rozvíjajú jeho celkovú myšlienku. Ide o abstraktné skulptúry vytvorené z kovových písmen, ktoré boli pôvodne odpadom pri výrobe hlavného objektu. Každá z nich vyjadruje jednu z charakteristík hrdinu balady – Hrdosť, Ukrutnosť, Divosť a Smelosť.

Dielo tak zároveň napĺňa aj ideu udržateľnosti. „Možnosť umiestniť v rámci inštalácie aj ďalšie objekty bola voliteľná už v samotnom zadaní. Až v procese tvorby mi napadlo, že vyrezané písmená budú znamenať pomerne veľa odpadu. Rozhodol som sa ho preto kreatívne využiť a dať mu zmysluplný ďalší život,“ vysvetľuje Petr Vacek.

8 autorov, 11 návrhov, 1 dielo

V dvojkolovom výberovom konaní posudzovala dvanásťčlenná odborná porota celkovo 11 návrhov od 8 autorov. Osloveným umelcom poskytol investor aj skicovné, ktoré kompenzovalo investovaný čas, energiu, prípadne aj ďalšie náklady potrebné na prípravu návrhu. 

Transparentnosť procesu výberu vnímal veľmi pozitívne samotný autor diela, ako aj členovia poroty. Medzi nimi bol aj Mgr. Art. Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu: „Dnes nie je úplne bežné investovať pri realizácii stavby aj do umenia, navyše s presahom do dizajnu. Výnimočnosť projektu vnímam aj vo forme súťaže, ktorú vyhodnocovala nezávislá komisia. Priebeh projektu mal jasné pravidlá, termíny a nekompromisných členov poroty z rôznych oblastí. Víťazný projekt považujem za vynikajúci a nadčasový.“

Zdroj: WOOD Real Estate

Výnimočné spojenie umenia a biznisu 

Podľa Maroša Schmidta má umenie v komerčnej sfére svoje nezastupiteľné miesto, pretože prostredie biznisu poľudšťuje a odhaľuje pravé hodnoty. Súhlasí s tým aj Zuzana Mizerová, development director vo WOOD Real Estate, ktorá projekt redizajnu Aupark Tower riadila: „Keď sa spojí komerčný svet so svetom umenia a ešte sa dá príležitosť talentovaným ľuďom tvoriť, je to výhra pre všetkých.“

Umelecké diela sú štandardne doplnením administratívnych priestorov, nie ich dominantou. Z tohto pohľadu je Divnô unikátom. „Naším cieľom bolo povýšiť vstupnú halu na priestor krásy, zastavenia sa a jedinečnosti. Vo výsledku je umelecké dielo dominantou a architektúra preň vytvára dokonalú kulisu. Z tohto pohľadu je pre mňa projekt neopakovateľný,“ dodáva Z. Mizerová. 

Hrdza versus uhladenosť 

„Divnô“ je vyrobené z patinujúcej ocele COR-TEN®, ktorá sa využíva ako funkčný a dekoratívny materiál v stavebníctve a architektúre. Svojím vzhľadom a štruktúrou vytvára želaný kontrast medzi čistými a uhladenými líniami priestorov Aupark Tower.

Výrobu diela realizovala spoločnosť Foxysteel, s.r.o. vo svojej prevádzke v Trnave. Na základe dátového modelu objekt vyrobili v 3 častiach, ktoré sa priamo v Aupark Tower zvarili a až následne patinovali. Napájanie jednotlivých častí je tak plynulé a pre pozorovateľa neviditeľné.

Konateľka spoločnosti Foxysteel Mgr. Lucia Tary hovorí: „Výroba tohto diela bola neštandardná  takmer vo všetkom. Jednou z výziev bolo dostať takmer 8 metrovú sochu do budovy cez vstupné dvere o rozmeroch 2 x 2 metre. Nezostávalo nám nič iné, ako zváranie realizovať priamo v administratívnej budove počas jej plnej prevádzky. Po úspešnej dielenskej predmontáži, pri ktorej sme doladili posledné kolízie, sme sochu rozobrali a po menších kusoch presunuli do budovy Aupark Tower.“

Dva oblúky objektu sú spojené prepojovacími tyčami, ktorých je spolu 250 kusov. Dielo je zasadené 22 cm do podkladovej betónovej dosky, a tak pôsobí, ako by vyrastalo priamo zo zeme. Zámerom autora bolo, aby návštevník mohol do vnútra objektu vojsť a vnímať jeho energiu. 

Zdroj: WOOD Real Estate

Nasledovať budú investície do technológií

Pri redizajne Aupark Tower sa vo WOOD Real Estate inšpirovali modernými svetovými realizáciami, ktoré nepodliehajú trendom. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vytvoriť nadčasový dizajn. Prvé reakcie našich partnerov sú pozitívne a veríme, že sme priniesli pridanú hodnotu pre našich súčasných aj budúcich nájomcov,“ dodáva M. Hilčík. 

WOOD Real Estate pripravuje v budúcnosti aj ďalšie investície v Aupark Tower. Týkať sa budú inteligentného ovládania budovy, efektivity prepravy návštevníkov po budove, a investície budú smerovať aj do znižovania energetickej náročnosti a uhlíkovej stopy budovy.

Umelecké dielo „Divnô“ môžu už v súčasnosti obdivovať nielen tí, ktorí do Aupark Tower prichádzajú za prácou, ale aj široká verejnosť. Vstup do Aupark Tower je neobmedzený 24 hodín denne a 365 dní v roku. Prístup je možný aj priamo z nákupného centra Aupark. 


O WOOD Real Estate

WOOD Real Estate zastrešuje realitné aktivity významnej stredoeurópskej investičnej skupiny WOOD & Company založenej v roku 1991.

WOOD & Company spravuje investičné aktíva v hodnote 4,5 miliardy EUR, obchoduje na burzách s obratom približne 30 miliárd eur a poskytuje poradenské služby pri najvýznamnejších M&A transakciách v regióne. WOOD Real Estate sa zameriava na budovanie portfólia a aktívny manažment kvalitných komerčných nehnuteľností.

 

 


Kontakt pre médiá:

Marketing Manager
Zuzana Kopanicová
Tel.: +421 914 320 081
e-mail: zuzana.kopanicova@wood.com

Späť na prehľad článkov

Súvisiace projekty

Ďalšie články