WOOD Real Estate | Požiadavky firiem na prenájmy kancelárií sa menia. WOOD Real Estate prináša nový koncept pre malé spoločnosti a profesionálov.

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Požiadavky firiem na prenájmy kancelárií sa menia. WOOD Real Estate prináša nový koncept pre malé spoločnosti a profesionálov.

Požiadavky firiem na prenájmy kancelárií sa menia. WOOD Real Estate prináša nový koncept pre malé spoločnosti a profesionálov.

Hybridný spôsob práce mení trh v oblasti prenájmov komerčných nehnuteľností. Spoločnosť WOOD Real Estate reaguje na zmeny požiadaviek uvedením vlastného konceptu zariadených kancelárií s názvom ZONE. Inovatívny priestor v blízkosti centra rozdelený do zón ponúka vysokú mieru flexibility z pohľadu ponuky kancelárskych priestorov aj podmienok nájmu. Od septembra je k dispozícii najmä menším spoločnostiam, samostatným tímom a profesionálom v budove BBC5 na Plynárenskej ulici v Bratislave.

Spoločnosť WOOD & Company spravuje v rámci portfólia WOOD & Co. Office podfondu celkovo 11 administratívnych budov, z toho sedem sa nachádza v Bratislave. Podľa Miroslava Hilčíka, WOOD & Company Senior Investment Managera, trh v oblasti prenájmov komerčných nehnuteľností prešiel vo svete aj na Slovensku v posledných rokoch viacerými zmenami.

„Podmienky na výkon práce sú vo firmách nastavené čoraz flexibilnejšie, hybridný spôsob sa stal v podstate štandardom. Inovatívnejší a flexibilnejší prístup preto spoločnosti prirodzene vyžadujú aj v prípade prenájmov,“ hovorí M. Hilčík a pokračuje: „Do popredia sa tak dostávajú aj priestory typu cowork, ktoré môžu firmy užívať podľa svojich aktuálnych potrieb.“

Zamestnanci zároveň nechcú tráviť dlhý čas cestovaním do centrály svojej firmy, tá môže byť vzdialená od ich bydliska. Radšej využijú na prácu flexibilné priestory, ktoré sú k nim bližšie. Coworky a malometrážne kancelárie preto vznikajú  ako v centrách miest, tak aj v ich okrajovejších častiach.

Pracovať už nechceme „ako doma“

Menia sa aj požiadavky na kvalitu priestorov. Zamestnanci chcú využiť čas strávený v kancelárii efektívne a pracovať v profesionálnom prostredí, dôležitá je pre nich aj dostupnosť a kvalita služieb v blízkosti pracoviska. „Z pohľadu dizajnu jednoznačne sledujeme odklon od ležérnych „obývačkových“ priestorov, smerom ku kvalitným, reprezentatívne vybaveným kanceláriám a zdieľaným pracoviskám,“  dopĺňa M. Hilčík.

Nové požiadavky nájomcov zohľadňuje aj spoločnosť WOOD Real Estate. Vytvorila vlastný koncept  zariadených kancelárií s názvom ZONE, ktorý ponúka prenájom privátnych kancelárií alebo coworkových pracovných miest s dôrazom na pohodlie a efektivitu pri práci. Realizácia konceptu v jednom z centrálnych biznis centier v Bratislave napĺňa požiadavky nájomcov aj na kvalitu lokality.

„Nájomcovia si v ZONE môžu vybrať priestor, ktorý najviac vyhovuje ich aktuálnym potrebám. Ak sa firme darí a potrebuje väčšie priestory, vieme tejto požiadavke vyhovieť. Ak podnikateľ napríklad ukončil väčší projekt a jeho nároky na pracovné miesto sa znížili, dokážeme flexibilne zareagovať,“ hovorí Katarína Cihová, Leasing & Bussines  Development Director, WOOD Real Estate.

„ZONE vďaka svojej flexibilite približuje koncept zdieľaných pracovných priestorov aj menším spoločnostiam alebo samostatným profesionálom, ktorí o takejto forme doteraz neuvažovali. Väčším spoločnostiam umožňuje umiestnenie ucelených tímov mimo svojho
sídla,“
dodáva K. Cihová.

Čo nájdete v ZONE na Plynárenskej ulici v Bratislave

Zóna privátnych kancelárií – ponúka dostatočné množstvo samostatných kancelárskych priestorov vo veľkosti od trojmiestnych až po tímovú kanceláriu pre 12 osôb

Zóna coworku – stabilné pracovné miesta (fix desks) ako aj flexibilné miesta (hot desks)

Zóna zasadačiek – viacero zasadačiek s kapacitou 4-12 osôb

Spoločenská zóna – komunitná kuchynka s voľne dostupným občerstvením a oddychové priestory business lounge

Focus rooms – privátny priestor na telefonovanie alebo krátku sústredenú prác

Podcastové štúdio – dostupné aj pre externých klientov

Komunitný manažér - je k dispozícii klientom a rieši dennú operatívu v priestoroch ZONEoffice


Smart riešenia podporujú komunikáciu

Hneď pri vstupe každého osobne privíta virtuálna recepcia v podobe komunikačného panelu, ktorý slúži aj ako navigácia pre návštevy. Klienti tu nájdu dôležité kontakty, ale aj informácie o podujatiach v ZONE a v biznis centre BBC5. Na vstup do ZONE slúži virtuálna elektronická karta v mobilnom telefóne.

Kontakt medzi klientom a priestorom zabezpečuje ZONE aplikácia. Prostredníctvom nej je možné rezervovať si coworkové miesta alebo zasadačky, a zároveň komunikovať s komunitným manažérom. Klienti mu v aplikácii môžu nahlásiť svoje požiadavky alebo reklamácie.

Pri tvorbe priestorov sme kládli dôraz na využitie technológií smerom k maximálnemu komfortu a autonómnosti pri pohybe a práci. Zároveň sme sa snažili, aby sa priestor stal osobný a komunikoval s klientom. Chceme, aby nájomcovia získali pocit, že sem patria,“ vysvetľuje K. Cihová.

Sociálny kontakt a budovanie komunity budú podporovať aj spoločné podujatia. „ZONE však má byť v prvom rade priestorom na nerušenú prácu profesionálov, a tak budú naše eventy viac doplnením ako ústrednou aktivitou, dodáva K. Cihová.


Centrálnym prvkom je zeleň

Dizajnový koncept ZONE je postavený na princípoch biofílie, ktorá využíva zeleň na ozdravenie a zatraktívnenie priestorov interiérov. Všetky chodby lemujú vysadené rastliny, čo vytvára príjemný zjednocujúci prvok a netradičnú členitosť. Vďaka preskleniu a umelému svetlu imitujúcemu prirodzené osvetlenie vzniká na chodbách zaujímavá hra svetla a tieňov.

„Do priestorov sme sa rozhodli priniesť zeleň ako ťažiskový prvok. Môžete tu zažiť súhru prírody a moderných technológií, ktorá v ZONE napriek zdanlivému rozporu výborne funguje,“ hovorí Ing. arch. Adam Kubica, zakladateľ spoločnosti adba a autor dizajnového konceptu ZONE.

Myšlienku ekológie a udržateľnosti podporuje aj maximálne využitie prírodných a recyklovateľných materiálov. Dominujúcim prvkom je drevo, akustické obklady sú vyrobené z drevovlákien a medzi dodávateľmi služieb sú najmä lokálne spoločnosti.

Dôležitú úlohu pri tvorbe priestorov zohrávala ergonómia. „V coworkoch je často snaha zmenšovať pracovné miesta, keďže používame prevažne notebooky. V ZONE sme sa však rozhodli poskytnúť pre každé pracovné miesto skutočne veľkorysý priestor nad rámec štandardov,” dopĺňa K. Cihová.


Na dobrej adrese za výhodných podmienok

V ZONE získajú nájomcovia kvalitné kancelárske alebo coworkové priestory v bratislavskej centrálnej biznis zóne za veľmi dostupné ceny. Tie začínajú už od 150 EUR mesačne za prenájom hot desk pre samostatného profesionála a súčasťou nájmu je využívanie všetkých komunitných priestorov, internetové pripojenie, služby komunitného manažéra a aj občerstvenie v kuchynke.

Podmienky nájmu navyše umožňujú vysokú flexibilitu. V prípade privátnych kancelárií je minimálna doba prenájmu 3 mesiace, v prípade coworku je to 1 mesiac. Pracovné miesta typu hot desk je možné využívať aj formou jednorázového vstupu (day pass).

Koncept ZONE je aj súčasťou funkcionality budovy, v ktorej sa nachádza. „Priestory ZONE môžu využívať aj všetci nájomcovia v biznis centre. Môžu si tu zarezervovať zasadačky, umiestniť sem svoje dočasné projektové tímy, prenajať si podcastové štúdio. Po skončení bežnej pracovnej doby, t.j. po 17.00 hod. sú im naše komunitné priestory k dispozícii aj na organizáciu eventov. ZONE tak nie je len plocha na prenájom, ale poskytuje pridanú hodnotu celému biznis centru,“ uzatvára Katarína Cihová.

Nájomcovia môžu priestory využívať 24 hodín denne a 7 dní v týždni. ZONE sa nachádza v budove biznis centra BBC5 na Plynárenskej ulici v Bratislave. Spoločnosť WOOD Real Estate je zároveň pripravená rozširovať ho aj do ďalších svojich lokalít.


Kontakt pre médiá:

Marketing Manager
Zuzana Obšitníková
Tel.: +421 903 668 806
E-mail: zuzana.obsitnikova@wood.com

 

Späť na prehľad článkov

Súvisiace projekty

Fotogaléria

Ďalšie články