WOOD Real Estate | Výnosy realitných podfondov WOOD & Company za tretí kvartál 2021

Informácie o investičných produktoch nájdete po novom na webovej stránke wood.sk/produkty/

Prejsť na web
Výnosy realitných podfondov WOOD & Company za tretí kvartál 2021

Výnosy realitných podfondov WOOD & Company za tretí kvartál 2021

BRATISLAVA 30. november 2021 – Realitné fondy WOOD & Company určené kvalifikovaným investorom aj počas tretieho štvrťroku potvrdili svoju stabilnú výkonnosť. Klienti si k 30.9.2021 za 12 mesiacov pripísali výnos 9,74 % v prípade fondu orientovaného na administratívne budovy (Office Podfond) a 7,56 % pri fonde orientovanom na nákupné centrá (Retail Podfond).

1.WOOD & Company Office Podfond

 

Do fondu, orientovaného na kvalitné administratívne nehnuteľnosti, patria bratislavské budovy Aupark Tower, Lakeside Park 01, BBC1, BBC1 Plus, BBC5 a Westend Tower. Portfólio dopĺňajú dve pražské kancelárske budovy Hadovka Office Park a The Greenline. Hodnota aktív vo fonde je momentálne na úrovni 368,4 milióna EUR s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 27,10 milióna EUR. 

Hodnota eurovej triedy investičných akcií Office podfondu vzrástla k 30.9.2021 o 2,14 % v porovnaní s 30.6.2021. Od začiatku roku si akcie pripísali 8,69 %, výnos za 12 mesiacov dosiahol 9,74 %.

 


Ako sa generuje výnos v realitných fondoch WOOD & Company?

Realitné podfondy WOOD & Company patria do kategórie podielových fondov, ktoré umožňujú kvalifikovaným investorom podieľať sa na investíciách do komerčných nehnuteľností. Ide o spoločný majetok podielnikov, spravovaný správcovskou spoločnosťou. Tá kolektívne investuje, napríklad do nákupu nehnuteľností. Výnosy pre podielnikov sú následne generované z nájomného. Portfólio podfondov, zložené z prémiových nehnuteľností je charakteristické stabilnými peňažnými tokmi a konzervatívnou mierou zadĺženia.
WOOD & Company Office podfond, ktorého história bola položená v roku 2017, sa vyznačuje nízkou koreláciou s finančnými trhmi. Investorom tak poskytuje príležitosť na stabilný výnos, cielený na rozpätie 8-10%. Dosahovanie cieleného výnosu umožňuje kombinácia viacerých faktorov. “Skladba našich podfondov je vytvorená tak, aby sme výnos 8-10 % vedeli investorom reálne dodať. Tento cieľ konzistentne plníme. Výsledok je kombináciou hĺbkovej analytickej práce a investičnej stratégie, vďaka ktorej získavame do portfólia hodnotné budovy. Tie následne kvalitne manažujeme cez našu spoločnosť WOOD & Company Real Estate“ hovorí Michal Kasana, sales manager WOOD & Company.

 


Ako fungujú fondy kvalifikovaných investorov?

Fondy kvalifikovaných investorov sa zameriavajú sa na klientelu, ktorá má finančné vzdelanie, voľný kapitál a skúsenosti s investovaním. Fungujú tu flexibilnejšie pravidlá ako pri retailových podielových fondoch určených pre širokú verejnosť, preto dokážu správcovia dosahovať vyššie výnosy. Významná časť prostriedkov na kúpu kancelárskych i retailových budov v portfóliu WOOD & Company pochádza práve od kvalifikovaných investorov.


 

 VÝKONNOSŤ OFFICE PODFONDU K 30.9.2021

Výnosy realitných podfondov WOOD & Company za tretí kvartál 2021

2.WOOD & Company Retail Podfond

Stabilnou mierou zhodnotenia sa vyznačuje aj ďalší realitný podfond orientovaný na retailové nehnuteľnosti. Do portfólia WOOD & Company Retail podfondu patria dve pražské nákupné centrá – Galerie Harfa a Centrum Krakov. Hodnota aktív v podfonde dosahovala ku koncu tretieho kvartálu 208,3 milióna EUR s čistým prevádzkovým ziskom (NOI) 13,08 milióna EUR.

Hodnota eurovej triedy investičných akcií Retail podfondu vzrástla k 30.9.2021 o 2,18 % v porovnaní s 30.6.2021. Od začiatku roku si akcie pripísali 5,28 %, výnos za 12 mesiacov dosiahol 7,56 %. 

 

VÝKONNOSŤ RETAIL PODFONDU K 30.9.2021

Výnosy realitných podfondov WOOD & Company za tretí kvartál 2021

Zámerom WOOD & Company je v blízkej dobe doplniť česko-slovenské portfólio o kvalitnú administratívnu budovu v Poľsku. Manažment zodpovedný za transakciu je vo finálnej fáze jednania ohľadom akvizície kancelárskej budovy nachádzajúcej sa v dynamicky rozvíjajúcej časti Varšavy, plne obsadenej renomovanými a dlhodobými nájomcami.

Kontakt pre médiá:

Marketing Specialist
Zuzana Kopanicová
Tel.: +421 914 320 081
E-mail: zuzana.kopanicova@wood.com

Späť na prehľad článkov

Ďalšie články