WOOD Real Estate | Environmental, Social and Governance / ESG

Informace o investičních produktech jsou nyní k dispozici na webových stránkách wood.cz/produkty

Přejít na web
Environmental, Social and Governance / ESG

V souladu s životním prostředím, ve prospěch společnosti

Environmental, Social and Governance / ESG

ESG strategie jednotná pro Českou republiku, Polsko a Slovensko

  • Naším cílem je odpovědně a aktivně se podílet na pozitivních změnách, které nám Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) v oblasti ESG může přinést.
  • Zavádění ESG standardů do života vnímáme nejen jako novou příležitost ke zlepšení ochrany životního prostředí, ale i jako příležitost k poznání a podpoře různých zájmových skupin, neziskových organizací a charitativních projektů.
  • Věříme, že společnost, která má pochopení pro ostatní, dokáže lépe vyhodnotit dopady vlastních činností na životy druhých.
  • Našim obchodním partnerům poskytujeme podporu, jednáme profesionálně a transparentně, což nám umožňuje udržovat důvěru a loajalitu v našem oboru již mnoho let. Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě dobré vztahy jsou klíčem k úspěchu.
  • S vysokou mírou integrity a odpovědnosti aktivně pracujeme na zajištění udržitelného růstu.
  • Našim zaměstnancům vytváříme kultivované a přátelské prostředí.
Řídíme se nejvyššími standardy.

Řídíme se nejvyššími standardy.

Společenskou odpovědnost a snahu o dlouhodobou udržitelnost považujeme za významnou součást našeho podnikání ve všech dotčených zemích. Naše společnost je řízena v souladu s hodnotami skupiny WOOD & Company, mezi které patří vedle ekonomického zdraví společnosti a prosperity i udržitelný rozvoj.

Marek Herold
Portfolio Manager
Řídíme se nejvyššími standardy.

Zásady udržitelného portfolia

Zohledňování faktorů ESG, sběr dat, jejich pečlivý monitoring, důkladné vyhodnocování a systematický reporting, spolu s následnou optimalizací provozu budov a redukcí spotřeby energie, vody a snižováním produkce odpadů, považujeme za neustálý dlouhodobý proces. Věříme, že jsme schopni rozvíjet prospěšné trendy i v oblasti správy a řízení.

Soulad s EU taxonomií
Soulad s EU taxonomií
Dekarbonizace portfolia
Dekarbonizace portfolia
Více než 90 % našich budov v PENB třídě B, A
Více než 90 % našich budov v PENB třídě B, A
Více než 80 % našich budov s certifikací udržitelnosti (BREEAM, LEED)
Více než 80 % našich budov s certifikací udržitelnosti (BREEAM, LEED)
ESG je o spolupráci

ESG je o spolupráci

Vstupujeme do konstruktivního a cíleného dialogu s našimi nájemci i se společnostmi, které s námi spolupracují při správě nemovitostí. 

Společně se snažíme vytvářet udržitelný přístup respektující ESG cíle a jsme si vědomi, že se bude jednat o dlouhodobý proces postupného nastavování a uplatňování kroků, které budou navazovat na vyvíjející se legislativu.

Tuto dlouhodobou spolupráci, kde dojde k vzájemné výměně znalostí a zkušeností považujeme za jeden z klíčových faktorů, který může příznivě ovlivnit naplňování cílů ESG nejen v rámci Společnosti, ale v daleko širším okruhu našich obchodních partnerů a jejich zákazníků.

Dokumenty ke stažení

Zpráva o udržitelném rozvoji (CZ)
Zpráva o udržitelném rozvoji (EN)